Enter VNĐ price VNĐ : From         By         
TÀI KHOẢN GAME (63)

Products included in the list

-89%

Click on the large image to zoom

Prices 360.000 VND Old price : 3.500.000 VND
Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Evaluation:  
Evaluate your:
Views: 30839

JetBrains s.r.o. (trước đây IntelliJ Software s.r.o.) là một công ty phát triển phần mềm có các công cụ hướng đến các lập trình viên và quản lý dự án.

Tính đến năm 2017, công ty có khoảng 700 nhân viên tại sáu văn phòng ở Prague, Saint Petersburg, Moskva, Munich, Boston và Novosibirsk.

Công ty cung cấp một nhóm mở rộng các môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho SQL và các ngôn ngữ lập trình Java, Kotlin, Ruby, Python, PHP, Objective-C, C++, C#, Go và JavaScript.

Vào năm 2011, công ty bước chân vào một lĩnh vực mới khi giới thiệu Kotlin, một ngôn ngữ lập trình chạy trên máy ảo Java


Comments

Sender

Nội dung